Föreläsningar och workshops

Reflektum AB erbjuder föreläsningar inom en rad områden.

  • Skolutveckling
  • Kultur och skola
  • Kvalitet i förskola och skola
  • Betyg och bedömning
  • Reflekterande arbetssätt
  • Reflektionens betydelse för kunskapsutveckling
  •  Skapande och kreativitet i utbildning och i organisationer

Ulla Wiklund genomför själv föreläsningar inom ovanstående områden, men samarbetar även med de främsta i landet inom sitt stora nätverk av experter.

Föreläsningarnas längd kan variera.

  • 45 – 60 minuter
  • 1,5 – 2 timmar
  • Halvdag

Heldag med inbyggd reflektionstid och uppsamling av deltagarnas reflektioner. Resulterar i en mind-map som underlag för fortsatt process i verksamheten.

Annonser