Kontakt

Ullas tidigare verksamhet har innefattat utvecklingskonsulent på Rikskonserter, undervisningsråd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling, utvärderingsexpert, lärarutbildare, rytmiklärare, kompositör, författare och musiker.

Mer om Ulla Wiklund

Annonser