Kultur och skola

Sedan några år fokuserar Ulla Wiklund på den nya läroplanen för grundskolan i Sverige, Lgr 11, de nya kursplanerna och de möjligheter estetiska lärprocesser ger för att förbättra skolans resultat och utveckla demokratin.

”Vi måste utveckla hela skolsystemet för att klara alla barn och ungdomar. Hela skolsystemet måste hänga ihop och ge plats för alla. Idag slås många ungdomar ut. Det betyder att vi får flera generationer ungdomar som får det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag drömmer om ett samhälle där alla barn och ungdomar får plats i utbildningen. Att alla deras erfarenheter och berättelser blir viktiga för samhället. Estetik är gestaltad erfarenhet. ”Det är viktigt vem du är, hur du lär, vad du vill. Det är viktigt att just du kommer till skolan. Vi ska ge dig plats och möjligheter att lära och skapa.”

Det är min vision.

Kulturen och estetiken knackar på skolans dörr idag. Det estetiska perspektivet har stärkts i den svenska skolan.

I många kommuner vill skolan och kulturskolan samverka. Det krävs en gemensam syn på kunskap och kreativitet där alla lärarkategorier kan bidra till att klara alla barn.

Annonser