Skolutveckling

De senaste åren har Reflektum AB genomfört skräddarsydda skolutvecklingsprojekt i såväl förskola, grundskola som gymnasium i ett flertal kommuner. Aktuella teman har varit:

  • Elevernas delaktighet i lärandet
  • Grundskolans läroplan Lgr 11
  • Estetiska perspektiv i skolans alla ämnen
  • Estetiska lärprocesser
  • Betyg och bedömning
  • Språk- läs- och skrivutveckling
  • Skolan och kulturskolan i samverkan
  • Reflekterande arbetssätt i grundskola och gymnasium
  • Estetikens betydelse för barns och ungas utveckling
  • Skapande och kreativitet i förskola och skola

Ulla Wiklund har lång erfarenhet från skola och lärarutbildning. Hon började sin lärarbana som rytmiklärare inom förskola/musikskola och grundskola. Därefter följde många år som lärare och forskare på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, samt vid Malmö Musikhögskola.

Senare var Ulla också undervisningsråd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling med ansvar för regeringsuppdrag gällande språk- läs- och skrivutveckling, kultur och estetik i förskola och skola samt skolbibliotek.

Annonser