Utvärdering

Ulla Wiklund har anlitats som expert inom olika utvärderingar, samt också genomfört utvärderingar i egen regi.

2009-2010         Expert vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av musikundervisningen i grundskolan.

2006-2007         Projektledare för självvärdering inom Högskolverkets kvalitetsgranskning av de konstnärliga utbildningarna, Malmö Musikhögskola.

2004-2005         Expert i Högskoleverkets kvalitetsgranskning av lärarutbildningen.

1999-2001         Expert i Nationella Utvärderingen av musikämnet i grundskolan.

Annonser